İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
For my services I kindly request the following payment…
Resmi, oldukça kibar
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Please find enclosed invoice no. … for …
Resmi, kibar
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
The pro forma invoice will be faxed.
Resmi, direkt
Płatne przy odbiorze.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Resmi, direkt
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
The total amount payable is…
Resmi, direkt
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
May we remind you that your payment for...is overdue.
Resmi, oldukça kibar
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Resmi, kibar
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Resmi, kibar
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Resmi, kibar
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Resmi, direkt
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Please send your payment promptly.
Resmi, direkt
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
We have not yet received payment for…
Resmi, oldukça direkt
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Resmi, oldukça direkt
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Resmi, kibar