Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Resmi, oldukça kibar
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Resmi, kibar
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Resmi, direkt
Płatne przy odbiorze.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Resmi, direkt
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Resmi, direkt
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Resmi, oldukça kibar
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Resmi, kibar
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Resmi, kibar
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Resmi, kibar
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Resmi, direkt
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Resmi, direkt
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Resmi, oldukça direkt
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Resmi, oldukça direkt
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Resmi, kibar