Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Resmi, oldukça kibar
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Resmi, kibar
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Resmi, direkt
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Resmi, direkt
Il totale dovuto è...
Celková splatná částka je...
Resmi, direkt
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Resmi, oldukça kibar
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Resmi, kibar
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Resmi, kibar
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Resmi, kibar
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Resmi, direkt
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Resmi, direkt
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Resmi, oldukça direkt
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Resmi, oldukça direkt
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Resmi, kibar