Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Resmi, oldukça kibar
Encontrará adjunta la factura número...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Resmi, kibar
La factura pro forma será enviada por fax.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Resmi, direkt
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Resmi, direkt
El monto total a pagar es...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Resmi, direkt
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Resmi, oldukça kibar
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Resmi, kibar
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Resmi, kibar
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Resmi, kibar
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Resmi, direkt
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Resmi, direkt
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Resmi, oldukça direkt
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Resmi, oldukça direkt
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Resmi, kibar