Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Resmi, oldukça kibar
Encontrará adjunta la factura número...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Resmi, kibar
La factura pro forma será enviada por fax.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Resmi, direkt
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Resmi, direkt
El monto total a pagar es...
Celková splatná částka je...
Resmi, direkt
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Resmi, oldukça kibar
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Resmi, kibar
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Resmi, kibar
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Resmi, kibar
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Resmi, direkt
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Resmi, direkt
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Resmi, oldukça direkt
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Resmi, oldukça direkt
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Resmi, kibar