Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

For my services I kindly request the following payment…
Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Resmi, oldukça kibar
Please find enclosed invoice no. … for …
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Resmi, kibar
The pro forma invoice will be faxed.
La proforma fakturo estos faksato.
Resmi, direkt
Payable immediately after the receipt of the goods.
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Resmi, direkt
The total amount payable is…
La tuta pagebla kvanto estas...
Resmi, direkt
It is our company policy to invoice only in Euros.
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

May we remind you that your payment for...is overdue.
Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Resmi, oldukça kibar
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Resmi, kibar
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Resmi, kibar
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Resmi, kibar
Our records show that the invoice still has not been paid.
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Resmi, direkt
Please send your payment promptly.
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Resmi, direkt
We have not yet received payment for…
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Resmi, oldukça direkt
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Resmi, oldukça direkt
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Resmi, kibar