Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Merci de régler le montant suivant...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Resmi, oldukça kibar
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Resmi, kibar
La facture pro forma sera faxée.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Resmi, direkt
Réglable directement après réception des biens.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Resmi, direkt
La montant total à payer est de...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Resmi, direkt
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Resmi, oldukça kibar
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Resmi, kibar
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Resmi, kibar
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Resmi, kibar
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Resmi, direkt
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Resmi, direkt
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Resmi, oldukça direkt
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Resmi, oldukça direkt
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Resmi, kibar