Çince | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Resmi, oldukça kibar
Vi trovos la fakturon no. ... por...
随函附上...的发票号码...
Resmi, kibar
La proforma fakturo estos faksato.
该报价单的发票将传真给您。
Resmi, direkt
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
收到货物发票之后立即付款。
Resmi, direkt
La tuta pagebla kvanto estas...
总支付额是...
Resmi, direkt
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Resmi, oldukça kibar
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Resmi, kibar
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Resmi, kibar
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Resmi, kibar
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Resmi, direkt
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
请立即发送您的付款。
Resmi, direkt
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
我们还没有收到...的付款
Resmi, oldukça direkt
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Resmi, oldukça direkt
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
如果您已发送付款,请忽略此信。
Resmi, kibar