Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Resmi, oldukça kibar
随函附上...的发票号码...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Resmi, kibar
该报价单的发票将传真给您。
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Resmi, direkt
收到货物发票之后立即付款。
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Resmi, direkt
总支付额是...
Ödenecek toplam miktar ...
Resmi, direkt
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Resmi, oldukça kibar
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Resmi, kibar
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Resmi, kibar
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Resmi, kibar
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Resmi, direkt
请立即发送您的付款。
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Resmi, direkt
我们还没有收到...的付款
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Resmi, oldukça direkt
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Resmi, oldukça direkt
如果您已发送付款,请忽略此信。
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Resmi, kibar