İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Resmi, oldukça kibar
随函附上...的发票号码...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Resmi, kibar
该报价单的发票将传真给您。
Proformafakturan kommer att faxas.
Resmi, direkt
收到货物发票之后立即付款。
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Resmi, direkt
总支付额是...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Resmi, direkt
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Resmi, oldukça kibar
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Resmi, kibar
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Resmi, kibar
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Resmi, kibar
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Resmi, direkt
请立即发送您的付款。
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Resmi, direkt
我们还没有收到...的付款
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Resmi, oldukça direkt
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Resmi, oldukça direkt
如果您已发送付款,请忽略此信。
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Resmi, kibar