Rusça | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Resmi, oldukça kibar
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Resmi, kibar
Proforma faktura bude poslána faxem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Resmi, direkt
Splatné ihned po obdržení zboží.
Оплата сразу после доставки товара
Resmi, direkt
Celková splatná částka je...
Общая сумма...
Resmi, direkt
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Мы выписываем счета только в евро
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Resmi, oldukça kibar
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Resmi, kibar
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Resmi, kibar
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Resmi, kibar
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Resmi, direkt
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Resmi, direkt
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Мы еще не получили оплату за...
Resmi, oldukça direkt
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Resmi, oldukça direkt
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Resmi, kibar