Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Resmi, oldukça kibar
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Resmi, kibar
Proforma faktura bude poslána faxem.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Resmi, direkt
Splatné ihned po obdržení zboží.
Płatne przy odbiorze.
Resmi, direkt
Celková splatná částka je...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Resmi, direkt
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Resmi, oldukça kibar
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Resmi, kibar
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Resmi, kibar
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Resmi, kibar
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Resmi, direkt
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Resmi, direkt
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Resmi, oldukça direkt
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Resmi, oldukça direkt
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Resmi, kibar