İtalyanca | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Resmi, oldukça kibar
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Resmi, kibar
Proforma faktura bude poslána faxem.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Resmi, direkt
Splatné ihned po obdržení zboží.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Resmi, direkt
Celková splatná částka je...
Il totale dovuto è...
Resmi, direkt
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Resmi, oldukça kibar
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Resmi, kibar
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Resmi, kibar
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Resmi, kibar
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Resmi, direkt
Prosím pošlete platbu okamžitě.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Resmi, direkt
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Resmi, oldukça direkt
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Resmi, oldukça direkt
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Resmi, kibar