Fransızca | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Merci de régler le montant suivant...
Resmi, oldukça kibar
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Resmi, kibar
Proforma faktura bude poslána faxem.
La facture pro forma sera faxée.
Resmi, direkt
Splatné ihned po obdržení zboží.
Réglable directement après réception des biens.
Resmi, direkt
Celková splatná částka je...
La montant total à payer est de...
Resmi, direkt
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Resmi, oldukça kibar
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Resmi, kibar
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Resmi, kibar
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Resmi, kibar
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Resmi, direkt
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Resmi, direkt
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Resmi, oldukça direkt
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Resmi, oldukça direkt
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Resmi, kibar