Fince | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Resmi, oldukça kibar
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Liitteenä lasku numero...
Resmi, kibar
Proforma faktura bude poslána faxem.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Resmi, direkt
Splatné ihned po obdržení zboží.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Resmi, direkt
Celková splatná částka je...
Koko maksettava summa on...
Resmi, direkt
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Resmi, oldukça kibar
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Resmi, kibar
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Resmi, kibar
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Resmi, kibar
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Resmi, direkt
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Resmi, direkt
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Resmi, oldukça direkt
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Resmi, oldukça direkt
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Resmi, kibar