Portekizce | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Αγαπητέ κύριε,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητή κυρία,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A quem possa interessar,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Αγαπητέ Ιωάννη,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Σας γράφουμε σχετικά με...
Nós escrevemos a respeito de...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σχετικά με...
A respeito de..
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Αναφορικά με,...
Com referência a...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Escrevo-lhe em nome de...
Resmi, başka biri için yazarken
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Θα ήταν δυνατόν...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Resmi rica, çekingen
Θα είχατε την καλοσύνη να...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Resmi rica, oldukça kibar
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Resmi rica, oldukça kibar
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Resmi rica, kibar
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Resmi rica, kibar
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Devo perguntar-lhe se...
Resmi rica, kibar
Μπορείτε να μου προτείνετε...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Resmi rica, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Resmi rica, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Resmi rica, oldukça direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Qual a lista atual de preços de...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Resmi sorgulama, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Resmi sorgulama, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
É a nossa intenção...
Resmi niyet beyanı, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Lamentamos informar que...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
O anexo está no formato...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Resmi, kibar
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Resmi, oldukça kibar
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Resmi, oldukça kibar
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Resmi, oldukça kibar
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Resmi, oldukça kibar
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Resmi, oldukça kibar
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Resmi, kibar
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Resmi, kibar
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Resmi, kibar
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Resmi, kibar
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Resmi, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Caso precise de maiores informações...
Resmi, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Nós prezamos o seu negócio.
Resmi, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Resmi, oldukça direkt
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Espero ter notícias suas em breve.
Daha az resmi, kibar
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Cordialmente,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Μετά τιμής,
Atenciosamente,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Με εκτίμηση,
Com elevada estima,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
χαιρετισμούς,
Lembranças,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
θερμούς χαιρετισμούς
Abraços,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında