Korece | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
친애하는 사장님께,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Αγαπητέ κύριε,
관계자님께 드립니다.
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητή κυρία,
사모님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
친애하는 여러분께 드립니다.
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
관계자분(들)께 드립니다.
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
친애하는 최철수님,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
친애하는 김민정님,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
친애하는 김선영님,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
친애하는 최유라님,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
친애하는 홍두깨씨,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Αγαπητέ Ιωάννη,
친애하는 미영씨,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Σας γράφουμε σχετικά με...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σας γράφουμε αναφορικά με...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σχετικά με...
...에 관하여 말씀드리자면,
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Αναφορικά με,...
...에 대해서 언급하자면,
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Resmi, başka biri için yazarken
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Θα ήταν δυνατόν...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Resmi rica, çekingen
Θα είχατε την καλοσύνη να...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
...를 보내주시겠습니까?
Resmi rica, kibar
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Μπορείτε να μου προτείνετε...
...를 추천해 주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Resmi rica, oldukça direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, kibar, şirket adına
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
저희의 목적은 ... 입니다.
Resmi niyet beyanı, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Resmi, kibar
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
미리 감사의 말씀 드리며...
Resmi, oldukça kibar
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Resmi, oldukça kibar
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Resmi, kibar
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Resmi, kibar
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Resmi, kibar
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Resmi, kibar
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Resmi, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Resmi, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
당신의 수고에 감사드립니다.
Resmi, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Resmi, oldukça direkt
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Daha az resmi, kibar
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
... (자신의 이름) 드림,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Μετά τιμής,
... (자신의 이름) 드림,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Με εκτίμηση,
... (자신의 이름) 드림,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
χαιρετισμούς,
.... 보냄,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
θερμούς χαιρετισμούς
.... 보냄,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında