İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Αγαπητέ κύριε,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητή κυρία,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Αγαπητέ Ιωάννη,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σχετικά με...
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Αναφορικά με,...
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Θα ήταν δυνατόν...
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Μετά τιμής,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Με εκτίμηση,
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
χαιρετισμούς,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
θερμούς χαιρετισμούς
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında