İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Dear Mr. President,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Αγαπητέ κύριε,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητή κυρία,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Dear Sir / Madam,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Dear Sirs,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Αγαπητέ Ιωάννη,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Σας γράφουμε σχετικά με...
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σας γράφουμε αναφορικά με...
We are writing in connection with ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σχετικά με...
Further to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Αναφορικά με,...
With reference to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka biri için yazarken
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Θα ήταν δυνατόν...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
You are urgently requested to…
Resmi rica, oldukça direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
What is your current list price for…
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
The attachment is in...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Resmi, kibar
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
For further information please consult our website at…
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
If you require more information ...
Resmi, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
We appreciate your business.
Resmi, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Μετά τιμής,
Yours sincerely,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Με εκτίμηση,
Respectfully yours,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
χαιρετισμούς,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
θερμούς χαιρετισμούς
Regards,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında