Danca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Kære Hr. Direktør,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Αγαπητέ κύριε,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητή κυρία,
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Til hvem det måtte vedkomme,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kære John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Αγαπητέ Ιωάννη,
Kære John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vi skriver til dig angående...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vi skriver i anledning af...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Σχετικά με...
I fortsættelse af...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Αναφορικά με,...
I henhold til...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Resmi, başka biri için yazarken
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Θα ήταν δυνατόν...
Ville du have noget imod hvis...
Resmi rica, çekingen
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Vil du være så venlig at...
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Resmi rica, çekingen
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Resmi rica, oldukça kibar
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Resmi rica, oldukça kibar
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, kibar
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Resmi rica, kibar
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Resmi rica, kibar
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Kan du anbefale...
Resmi rica, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
Du anmodes til snarest at...
Resmi rica, oldukça direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Vi ville sætte pris på hvis...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Resmi sorgulama, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Resmi sorgulama, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
Det er vores intention at...
Resmi niyet beyanı, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vi må desværre meddele dig at...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Bilaget er i...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Resmi, kibar
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Resmi, oldukça kibar
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Tak på forhånd...
Resmi, oldukça kibar
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Resmi, oldukça kibar
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Resmi, kibar
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Resmi, kibar
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Resmi, kibar
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Tak for din hjælp i denne sag.
Resmi, kibar
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Resmi, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Hvis du behøver mere information...
Resmi, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vi sætter pris på din forretning.
Resmi, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Resmi, oldukça direkt
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Daha az resmi, kibar
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Med venlig hilsen
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Μετά τιμής,
Med venlig hilsen
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Με εκτίμηση,
Med respekt,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
χαιρετισμούς,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
θερμούς χαιρετισμούς
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında