İtalyanca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Thưa ông,
Gentilissimo,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Thưa bà,
Gentilissima,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Thưa ông/bà,
Gentili Signore e Signori,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Thưa các ông bà,
Alla cortese attenzione di ...,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Thưa ông/bà,
A chi di competenza,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Gentilissimo Bianchi,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Gửi ông A,
Gentile Mario,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Liên quan tới việc/vấn đề...
In riferimento a...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Về việc/vấn đề...
Per quanto concerne...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Tôi viết thư này để nói về...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Tôi xin thay mặt... viết thư này
La contatto per conto di...
Resmi, başka biri için yazarken
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Liệu ông/bà có phiền...
Le dispiacerebbe...
Resmi rica, çekingen
Không biết ông/bà có vui lòng...
La contatto per sapere se può...
Resmi rica, çekingen
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Le sarei veramente grata/o se...
Resmi rica, çekingen
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Resmi rica, oldukça kibar
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Le sarei riconoscente se volesse...
Resmi rica, oldukça kibar
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Potrebbe inviarmi...
Resmi rica, kibar
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Resmi rica, kibar
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Mi trovo a chiederLe di...
Resmi rica, kibar
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Potrebbe raccomadarmi...
Resmi rica, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Resmi rica, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
La invitiamo caldamente a...
Resmi rica, oldukça direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Le saremmo grati se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Resmi sorgulama, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Resmi sorgulama, direkt
Chúng tôi dự định...
È nostra intenzione...
Resmi niyet beyanı, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Dopo attenta considerazione...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
File được đính kèm trong email này có định dạng...
L'allegato è in formato... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Resmi, kibar
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Resmi, oldukça kibar
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Resmi, oldukça kibar
Xin chân thành cảm ơn...
RingraziandoLa anticipatamente,
Resmi, oldukça kibar
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Resmi, oldukça kibar
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Resmi, oldukça kibar
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Resmi, kibar
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Resmi, kibar
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Resmi, kibar
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Resmi, kibar
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Resmi, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Resmi, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Resmi, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Sentiamoci, il mio numero è...
Resmi, oldukça direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Spero di sentirLa presto.
Daha az resmi, kibar
Kính thư,
In fede,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Kính thư,
Cordiali saluti
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Trân trọng,
Cordialmente,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Thân ái,
Saluti
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Thân ái,
Saluti
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında