Korece | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Sayın Başkan,
친애하는 사장님께,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Sayın yetkili,
관계자님께 드립니다.
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
사모님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Sayın yetkililer,
친애하는 여러분께 드립니다.
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
İlgili makama,
관계자분(들)께 드립니다.
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Sayın Ahmet Bey,
친애하는 최철수님,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Arzu Hanım,
친애하는 김민정님,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Ayşe Hanım,
친애하는 김선영님,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sayın Fulya Hanım,
친애하는 최유라님,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Ahmet Türkal,
친애하는 홍두깨씨,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Sevgili Can,
친애하는 미영씨,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
... konuda size yazıyoruz.
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...'e istinaden
...에 관하여 말씀드리자면,
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...'e atfen
...에 대해서 언급하자면,
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
... adına size yazıyorum.
...를 대신하여 글을 드립니다.
Resmi, başka biri için yazarken
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Rica etsem acaba ...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Resmi rica, çekingen
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Resmi rica, çekingen
Çok minnettar kalırdım eğer ...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Resmi rica, çekingen
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
...를 보내주시겠습니까?
Resmi rica, kibar
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
...'ı tavsiye eder miydiniz?
...를 추천해 주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Acilen ... yapmanız rica olunur.
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Resmi rica, oldukça direkt
Çok memnun olurduk eğer ...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, kibar, şirket adına
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Niyetimiz şu ki ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Resmi niyet beyanı, direkt
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Üzgünüz ancak ...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Ekler ... formatındadır.
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Resmi, kibar
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Size şimdiden teşekkür ederek ...
미리 감사의 말씀 드리며...
Resmi, oldukça kibar
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Resmi, oldukça kibar
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Resmi, kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Resmi, kibar
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Resmi, kibar
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Resmi, kibar
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Resmi, direkt
Daha bilgi isterseniz ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Resmi, direkt
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
당신의 수고에 감사드립니다.
Resmi, direkt
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Resmi, oldukça direkt
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Daha az resmi, kibar
Saygılarımla,
... (자신의 이름) 드림,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Saygılarımızla,
... (자신의 이름) 드림,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Saygılarımla,
... (자신의 이름) 드림,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
En iyi / kibar dileklerimle,
.... 보냄,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Saygılar,
.... 보냄,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında