İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Sayın Başkan,
Dear Mr. President,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Sayın yetkili,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
Dear Sir / Madam,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Sayın yetkililer,
Dear Sirs,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
İlgili makama,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Arzu Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sayın Fulya Hanım,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Ahmet Türkal,
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Sevgili Can,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
... konuda size yazıyoruz.
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
We are writing in connection with ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...'e istinaden
Further to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...'e atfen
With reference to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
... adına size yazıyorum.
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka biri için yazarken
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Rica etsem acaba ...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
Çok minnettar kalırdım eğer ...
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
Acilen ... yapmanız rica olunur.
You are urgently requested to…
Resmi rica, oldukça direkt
Çok memnun olurduk eğer ...
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
What is your current list price for…
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
Niyetimiz şu ki ...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Üzgünüz ancak ...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Ekler ... formatındadır.
The attachment is in...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Resmi, kibar
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
For further information please consult our website at…
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
Daha bilgi isterseniz ...
If you require more information ...
Resmi, direkt
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
We appreciate your business.
Resmi, direkt
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
Saygılarımla,
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Saygılarımızla,
Yours sincerely,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Saygılarımla,
Respectfully yours,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
En iyi / kibar dileklerimle,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Saygılar,
Regards,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında