Çince | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
İlgili makama,
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Arzu Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sayın Fulya Hanım,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sayın Ahmet Türkal,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Sevgili Can,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
... konuda size yazıyoruz.
我们就...一事给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们因...写这封信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...'e istinaden
因贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...'e atfen
鉴于贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写信想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
... adına size yazıyorum.
我代表...给您写信
Resmi, başka biri için yazarken
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
Çok minnettar kalırdım eğer ...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗?
Resmi rica, kibar
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
我们对获得/接受...很有兴趣
Resmi rica, kibar
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
...'ı tavsiye eder miydiniz?
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
Acilen ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Resmi rica, oldukça direkt
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Niyetimiz şu ki ...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Üzgünüz ancak ...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Ekler ... formatındadır.
附件是...格式的
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Resmi, kibar
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Size şimdiden teşekkür ederek ...
提前谢谢您...
Resmi, oldukça kibar
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Resmi, oldukça kibar
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Daha bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Saygılarımla,
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Saygılarımızla,
此致
敬礼
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Saygılarımla,
肃然至上
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
En iyi / kibar dileklerimle,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Saygılar,
祝好
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında