Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
เรียน ท่านผู้ชาย
Thưa ông,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียน ท่านผู้หญิง
Thưa bà,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
ถึงท่านทั้งหลาย
Thưa các ông bà,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
เรียน จอห์น
Gửi ông A,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เราเขียนติดต่อกับ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เนื่องมาจาก...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
เขียนอ้างอิงถึง...
Về việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Tôi viết thư này để nói về...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Resmi, başka biri için yazarken
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Liệu ông/bà có phiền...
Resmi rica, çekingen
คุณจะช่วยกรุณา...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Resmi rica, çekingen
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Resmi rica, çekingen
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Resmi rica, oldukça kibar
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Resmi rica, oldukça kibar
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Resmi rica, kibar
เราสนใจที่จะรับ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Resmi rica, kibar
ฉันต้องถามคุณว่า...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Resmi rica, kibar
คุณช่วยแนะนำ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Resmi rica, direkt
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ông/bà vui lòng gửi...
Resmi rica, direkt
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Resmi rica, oldukça direkt
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Resmi rica, kibar, şirket adına
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Resmi sorgulama, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Resmi sorgulama, direkt
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Chúng tôi dự định...
Resmi niyet beyanı, direkt
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Resmi, kibar
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, oldukça kibar
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Resmi, oldukça kibar
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Xin chân thành cảm ơn...
Resmi, oldukça kibar
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Resmi, oldukça kibar
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Resmi, oldukça kibar
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Resmi, kibar
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Resmi, kibar
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Resmi, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Resmi, direkt
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Resmi, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Resmi, oldukça direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Daha az resmi, kibar
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Kính thư,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
ด้วยความจริงใจ
Kính thư,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Trân trọng,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında