Japonca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

เรียน ท่านประธานาธิบดี
拝啓
・・・・様
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
เรียน ท่านผู้ชาย
拝啓
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
เรียน ท่านผู้หญิง
拝啓 
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
拝啓
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
ถึงท่านทั้งหลาย
拝啓 
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
関係者各位
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
เรียน คุณนายสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
佐藤太郎様
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
เรียน จอห์น
佐藤太郎様
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
・・・・についてお知らせいたします。
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เราเขียนติดต่อกับ...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
เนื่องมาจาก...
・・・にさらに付け加えますと、
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
เขียนอ้างอิงถึง...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
・・・についてお伺いします。
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
・・・に代わって連絡しております。
Resmi, başka biri için yazarken
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
・・・・していただけないでしょうか。
Resmi rica, çekingen
คุณจะช่วยกรุณา...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Resmi rica, çekingen
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Resmi rica, çekingen
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Resmi rica, oldukça kibar
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
・・・・していただければ幸いです。
Resmi rica, oldukça kibar
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
・・・・を送っていただけますか。
Resmi rica, kibar
เราสนใจที่จะรับ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Resmi rica, kibar
ฉันต้องถามคุณว่า...
・・・・は可能でしょうか?
Resmi rica, kibar
คุณช่วยแนะนำ...
・・・・を紹介してください。
Resmi rica, direkt
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
・・・・をお送りください。
Resmi rica, direkt
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
至急・・・・してください。
Resmi rica, oldukça direkt
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Resmi rica, kibar, şirket adına
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Resmi sorgulama, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Resmi sorgulama, direkt
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
・・・・することを目的としております。
Resmi niyet beyanı, direkt
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
大変申し訳ございませんが・・・・
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Resmi, kibar
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Resmi, oldukça kibar
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Resmi, oldukça kibar
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Resmi, oldukça kibar
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Resmi, oldukça kibar
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Resmi, oldukça kibar
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Resmi, kibar
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Resmi, kibar
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
お力添えいただきありがとうございます。
Resmi, kibar
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Resmi, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Resmi, direkt
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
誠にありがとうございました。
Resmi, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Resmi, oldukça direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
お返事を楽しみに待っています。
Daha az resmi, kibar
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
敬具
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
ด้วยความจริงใจ
敬具
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
ด้วยความเคารพอย่างสูง
敬白
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
ด้วยความเคารพ
敬具
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
ด้วยความเคารพ
よろしくお願い致します。
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında