Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Уважаемый г-н президент
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Уважаемый г-н ...
Thưa ông,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемая госпожа...
Thưa bà,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Уважаемые...
Thưa các ông bà,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Уважаемый г-н Смидт
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Уважаемый...
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Дорогой Иван!
Gửi ông A,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Пишем вам по поводу...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Мы пишем в связи с ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ввиду...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
В отношении...
Về việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Tôi viết thư này để nói về...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Я пишу от лица..., чтобы...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Resmi, başka biri için yazarken
Ваша компания была рекомендована...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Вы не против, если...
Liệu ông/bà có phiền...
Resmi rica, çekingen
Будьте любезны...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Resmi rica, çekingen
Буду очень благодарен, если...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Resmi rica, çekingen
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Resmi rica, oldukça kibar
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Resmi rica, oldukça kibar
Не могли бы вы прислать мне...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Resmi rica, kibar
Мы заинтересованы в получении...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Resmi rica, kibar
Вынужден (с)просить вас...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Resmi rica, kibar
Не могли бы вы посоветовать...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Resmi rica, direkt
Пришлите пожалуйста...
Ông/bà vui lòng gửi...
Resmi rica, direkt
Вам необходимо срочно...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Resmi rica, oldukça direkt
Мы были бы признательны, если..
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Resmi sorgulama, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Resmi sorgulama, direkt
Нашим намерением является...
Chúng tôi dự định...
Resmi niyet beyanı, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Прикрепленный файл в формате...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Resmi, kibar
Больше информации см. на сайте...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, oldukça kibar
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Resmi, oldukça kibar
Заранее спасибо...
Xin chân thành cảm ơn...
Resmi, oldukça kibar
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Resmi, oldukça kibar
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Resmi, oldukça kibar
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Resmi, kibar
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, kibar
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Resmi, kibar
Спасибо за помощь в этом деле.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Resmi, kibar
Я хотел бы обсудить это с вами
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Resmi, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Resmi, direkt
Мы ценим ваш вклад
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Resmi, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Resmi, oldukça direkt
Надеюсь на скорый ответ
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Daha az resmi, kibar
С уважением...
Kính thư,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
С уважением...
Kính thư,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
С уважением ваш...
Trân trọng,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
С уважением...
Thân ái,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
С уважением...
Thân ái,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında