İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемые...
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Уважаемые...
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Дорогой Иван!
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ввиду...
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
В отношении...
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Вы не против, если...
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Пришлите пожалуйста...
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
Вам необходимо срочно...
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Нашим намерением является...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Прикрепленный файл в формате...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
Больше информации см. на сайте...
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
С уважением...
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında