Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемая госпожа...
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Дорогой Иван!
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
В отношении...
Ten aanzien van ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka biri için yazarken
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, oldukça direkt
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
Нашим намерением является...
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Прикрепленный файл в формате...
De bijlage is in ... formaat.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Resmi, kibar
Больше информации см. на сайте...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
С уважением...
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
С уважением...
Groeten,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında