Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Уважаемый г-н президент
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Уважаемый г-н ...
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемая госпожа...
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Уважаемые...
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Уважаемые...
Estimataj sinjoroj,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Уважаемые...
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Уважаемый г-н Смидт
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Уважаемый...
Estimata John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Дорогой Иван!
Estimata John
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Пишем вам по поводу...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Мы пишем в связи с ...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ввиду...
Plu al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
В отношении...
Kun referenco al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Я пишу от лица..., чтобы...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka biri için yazarken
Ваша компания была рекомендована...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Вы не против, если...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
Будьте любезны...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Resmi rica, çekingen
Буду очень благодарен, если...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
Не могли бы вы прислать мне...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Мы заинтересованы в получении...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Вынужден (с)просить вас...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
Не могли бы вы посоветовать...
Ĉu vi rekomendas...
Resmi rica, direkt
Пришлите пожалуйста...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
Вам необходимо срочно...
Vi urĝe petis al...
Resmi rica, oldukça direkt
Мы были бы признательны, если..
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
Нашим намерением является...
Ĝi estas nia intenco de...
Resmi niyet beyanı, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Прикрепленный файл в формате...
La alligiteco estas en...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Resmi, kibar
Больше информации см. на сайте...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
Заранее спасибо...
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
Спасибо за помощь в этом деле.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Я хотел бы обсудить это с вами
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Se vi bezonas plian informon...
Resmi, direkt
Мы ценим ваш вклад
Ni dankas pri via negoco.
Resmi, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Resmi, oldukça direkt
Надеюсь на скорый ответ
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
С уважением...
Altestime,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
С уважением...
Altestime,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
С уважением ваш...
Altestime,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
С уважением...
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
С уважением...
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında