Çince | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Stimate Domnul/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
În atenţia cui este interesat,
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Stimată Domnişoară Ionescu,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dragă Andreea Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Vă scriem cu privire la...
我们就...一事给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vă scriem în legătură cu...
我们因...写这封信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
În legătură cu...
因贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Referitor la...
鉴于贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
我写信想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Vă scriu în numele...
我代表...给您写信
Resmi, başka biri için yazarken
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

V-ar deranja dacă...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Aţi fi atât de amabil încât să...
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
V-aş fi profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
您能将…发送给我吗?
Resmi rica, kibar
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Resmi rica, kibar
Aş dori să ştiu dacă...
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Resmi rica, oldukça direkt
V-am rămâne recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Ataşamentul este în formatul...
附件是...格式的
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Resmi, kibar
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您...
Resmi, oldukça kibar
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Resmi, oldukça kibar
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Cu stimă,
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Cu respect,
肃然至上
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Toate cele bune,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Cu bine,
祝好
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında