İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Nós escrevemos a respeito de...
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
A respeito de..
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Com referência a...
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Escrevo-lhe para saber sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Escrevo-lhe em nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Eu ficaria muito satisfeito se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Nós estamos interessados em obter/receber...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Devo perguntar-lhe se...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
Nós ficaríamos agradecidos se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Qual a lista atual de preços de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
É a nossa intenção...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Lamentamos informar que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
O anexo está no formato...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Caso precise de maiores informações...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
Nós prezamos o seu negócio.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Espero ter notícias suas em breve.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Com elevada estima,
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Abraços,
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında