Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
A quem possa interessar,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Estimata John
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Nós escrevemos a respeito de...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
A respeito de..
Plu al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Com referência a...
Kun referenco al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Escrevo-lhe em nome de...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka biri için yazarken
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Resmi rica, çekingen
Eu ficaria muito satisfeito se...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Nós estamos interessados em obter/receber...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Devo perguntar-lhe se...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Ĉu vi rekomendas...
Resmi rica, direkt
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi urĝe petis al...
Resmi rica, oldukça direkt
Nós ficaríamos agradecidos se...
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Qual a lista atual de preços de...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
É a nossa intenção...
Ĝi estas nia intenco de...
Resmi niyet beyanı, direkt
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Lamentamos informar que...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
O anexo está no formato...
La alligiteco estas en...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Resmi, kibar
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
Caso precise de maiores informações...
Se vi bezonas plian informon...
Resmi, direkt
Nós prezamos o seu negócio.
Ni dankas pri via negoco.
Resmi, direkt
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Resmi, oldukça direkt
Espero ter notícias suas em breve.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
Cordialmente,
Altestime,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Atenciosamente,
Altestime,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Com elevada estima,
Altestime,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Lembranças,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Abraços,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında