Çince | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Resmi, başka biri için yazarken
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Resmi rica, kibar
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Resmi rica, kibar
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Resmi rica, oldukça direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Resmi, kibar
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Resmi, oldukça kibar
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Resmi, oldukça kibar
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Z wyrazami szacunku,
此致
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Z poważaniem,
肃然至上
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Pozdrawiam,
祝好
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında