Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

친애하는 사장님께,
Sayın Başkan,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
관계자님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
사모님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
친애하는 관계자님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
친애하는 여러분께 드립니다.
Sayın yetkililer,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
관계자분(들)께 드립니다.
İlgili makama,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
친애하는 최철수님,
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
친애하는 김민정님,
Sayın Arzu Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
친애하는 김선영님,
Sayın Ayşe Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
친애하는 최유라님,
Sayın Fulya Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
친애하는 홍두깨씨,
Sayın Ahmet Türkal,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
친애하는 미영씨,
Sevgili Can,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
... konuda size yazıyoruz.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...에 관하여 말씀드리자면,
...'e istinaden
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...에 대해서 언급하자면,
...'e atfen
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
...를 대신하여 글을 드립니다.
... adına size yazıyorum.
Resmi, başka biri için yazarken
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Rica etsem acaba ...
Resmi rica, çekingen
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Resmi rica, çekingen
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Resmi rica, çekingen
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Resmi rica, oldukça kibar
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Resmi rica, oldukça kibar
...를 보내주시겠습니까?
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Resmi rica, kibar
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Resmi rica, kibar
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Resmi rica, kibar
...를 추천해 주시겠습니까?
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Resmi rica, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Resmi rica, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Resmi rica, oldukça direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Çok memnun olurduk eğer ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Resmi sorgulama, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Resmi sorgulama, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Niyetimiz şu ki ...
Resmi niyet beyanı, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Üzgünüz ancak ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Ekler ... formatındadır.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Resmi, kibar
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Resmi, oldukça kibar
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Resmi, oldukça kibar
미리 감사의 말씀 드리며...
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Resmi, oldukça kibar
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Resmi, oldukça kibar
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Resmi, oldukça kibar
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Resmi, kibar
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Resmi, kibar
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Resmi, kibar
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Resmi, kibar
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Resmi, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Daha bilgi isterseniz ...
Resmi, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Resmi, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Resmi, oldukça direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Daha az resmi, kibar
... (자신의 이름) 드림,
Saygılarımla,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
... (자신의 이름) 드림,
Saygılarımızla,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
... (자신의 이름) 드림,
Saygılarımla,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
.... 보냄,
En iyi / kibar dileklerimle,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
.... 보냄,
Saygılar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında