Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
사모님께 드립니다.
Drogi/Szanowny Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
친애하는 관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
친애하는 여러분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
관계자분(들)께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
친애하는 최철수님,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
친애하는 김민정님,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
친애하는 김선영님,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
친애하는 최유라님,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
친애하는 홍두깨씨,
Szanowny Panie,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
친애하는 미영씨,
Drogi Tomaszu,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...에 대해서 언급하자면,
Nawiązując do...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
...를 대신하여 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Resmi, başka biri için yazarken
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Resmi rica, çekingen
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Resmi rica, çekingen
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Resmi rica, çekingen
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Resmi rica, oldukça kibar
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Resmi rica, oldukça kibar
...를 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Resmi rica, kibar
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Resmi rica, kibar
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Resmi rica, kibar
...를 추천해 주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Resmi rica, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Resmi rica, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Proszę o pilne przesłanie mi...
Resmi rica, oldukça direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Resmi rica, kibar, şirket adına
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Resmi sorgulama, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Resmi sorgulama, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Resmi niyet beyanı, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Z przykrością informujemy, że...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Załącznik jest w formacie...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Resmi, kibar
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Resmi, oldukça kibar
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Resmi, oldukça kibar
미리 감사의 말씀 드리며...
Z góry dziękuję...
Resmi, oldukça kibar
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Resmi, oldukça kibar
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Resmi, oldukça kibar
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Resmi, kibar
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Resmi, kibar
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Resmi, kibar
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Resmi, kibar
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Resmi, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Resmi, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Resmi, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Resmi, oldukça direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Daha az resmi, kibar
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
... (자신의 이름) 드림,
Z poważaniem,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
.... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
.... 보냄,
Pozdrawiam,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında