Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

친애하는 사장님께,
Geachte heer President
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
관계자님께 드립니다.
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
사모님께 드립니다.
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
친애하는 관계자님께 드립니다.
Geachte heer, mevrouw
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
친애하는 여러분께 드립니다.
Geachte dames en heren
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
관계자분(들)께 드립니다.
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
친애하는 최철수님,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
친애하는 김민정님,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
친애하는 김선영님,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
친애하는 최유라님,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
친애하는 홍두깨씨,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
친애하는 미영씨,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
...에 관하여 말씀드리자면,
Met betrekking tot ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...에 대해서 언급하자면,
Ten aanzien van ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
...를 대신하여 글을 드립니다.
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka biri için yazarken
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
...를 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
...를 추천해 주시겠습니까?
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, oldukça direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
De bijlage is in ... formaat.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Resmi, kibar
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
미리 감사의 말씀 드리며...
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
... (자신의 이름) 드림,
Met vriendelijke groet,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
... (자신의 이름) 드림,
Met vriendelijke groet,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
... (자신의 이름) 드림,
Hoogachtend,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
.... 보냄,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
.... 보냄,
Groeten,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında