İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

拝啓
・・・・様
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
拝啓
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
拝啓 
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
拝啓 
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
拝啓
・・・・様
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
拝啓
・・・・様
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
佐藤太郎様
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
佐藤太郎様
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
・・・・についてお知らせいたします。
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
・・・にさらに付け加えますと、
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
・・・についてお伺いします。
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
・・・に代わって連絡しております。
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

・・・・していただけないでしょうか。
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
・・・・していただければ幸いです。
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
・・・・を送っていただけますか。
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
是非・・・・を購入したいと思います。
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
・・・・は可能でしょうか?
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
・・・・を紹介してください。
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
・・・・をお送りください。
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
至急・・・・してください。
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
・・・・することを目的としております。
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
大変申し訳ございませんが・・・・
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
お力添えいただきありがとうございます。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
誠にありがとうございました。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
お返事を楽しみに待っています。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
敬具
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
敬具
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
敬白
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
敬具
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
よろしくお願い致します。
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında