Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

拝啓
・・・・様
Geachte heer President
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
拝啓
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
拝啓 
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
Geachte heer, mevrouw
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
拝啓 
Geachte dames en heren
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
関係者各位
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
拝啓
・・・・様
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
佐藤太郎様
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
佐藤太郎様
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
・・・・についてお知らせいたします。
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
・・・にさらに付け加えますと、
Met betrekking tot ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Ten aanzien van ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
・・・についてお伺いします。
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
・・・に代わって連絡しております。
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka biri için yazarken
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

・・・・していただけないでしょうか。
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
・・・・していただければ幸いです。
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
・・・・を送っていただけますか。
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
是非・・・・を購入したいと思います。
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
・・・・は可能でしょうか?
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
・・・・を紹介してください。
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
・・・・をお送りください。
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
至急・・・・してください。
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, oldukça direkt
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
・・・・することを目的としております。
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
大変申し訳ございませんが・・・・
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
De bijlage is in ... formaat.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Resmi, kibar
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
お力添えいただきありがとうございます。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
誠にありがとうございました。
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
お返事を楽しみに待っています。
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
敬具
Met vriendelijke groet,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
敬具
Met vriendelijke groet,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
敬白
Hoogachtend,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
敬具
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
よろしくお願い致します。
Groeten,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında