Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

拝啓
・・・・様
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
拝啓
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
拝啓 
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
拝啓 
Estimataj sinjoroj,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
関係者各位
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
拝啓
・・・・様
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
佐藤太郎様
Estimata John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
佐藤太郎様
Estimata John
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
・・・・についてお知らせいたします。
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
・・・にさらに付け加えますと、
Plu al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Kun referenco al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
・・・についてお伺いします。
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
・・・に代わって連絡しております。
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka biri için yazarken
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

・・・・していただけないでしょうか。
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Resmi rica, çekingen
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
・・・・していただければ幸いです。
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
・・・・を送っていただけますか。
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
是非・・・・を購入したいと思います。
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
・・・・は可能でしょうか?
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
・・・・を紹介してください。
Ĉu vi rekomendas...
Resmi rica, direkt
・・・・をお送りください。
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
至急・・・・してください。
Vi urĝe petis al...
Resmi rica, oldukça direkt
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
・・・・することを目的としております。
Ĝi estas nia intenco de...
Resmi niyet beyanı, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
大変申し訳ございませんが・・・・
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
La alligiteco estas en...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Resmi, kibar
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
お力添えいただきありがとうございます。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
Se vi bezonas plian informon...
Resmi, direkt
誠にありがとうございました。
Ni dankas pri via negoco.
Resmi, direkt
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Resmi, oldukça direkt
お返事を楽しみに待っています。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
敬具
Altestime,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
敬具
Altestime,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
敬白
Altestime,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
敬具
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
よろしくお願い致します。
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında