Vietnamca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Gentilissimo,
Thưa ông,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Thưa bà,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Gentili Signore e Signori,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Alla cortese attenzione di ...,
Thưa các ông bà,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
A chi di competenza,
Thưa ông/bà,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Gentilissimo Sig. Rossi,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gentilissimo Bianchi,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Gentile Mario,
Gửi ông A,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
In riferimento a...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Per quanto concerne...
Về việc/vấn đề...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
La contatto per avere maggiori informazioni...
Tôi viết thư này để nói về...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
La contatto per conto di...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Resmi, başka biri için yazarken
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Le dispiacerebbe...
Liệu ông/bà có phiền...
Resmi rica, çekingen
La contatto per sapere se può...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Resmi rica, çekingen
Le sarei veramente grata/o se...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Resmi rica, çekingen
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Resmi rica, oldukça kibar
Le sarei riconoscente se volesse...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Resmi rica, oldukça kibar
Potrebbe inviarmi...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Resmi rica, kibar
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Resmi rica, kibar
Mi trovo a chiederLe di...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Resmi rica, kibar
Potrebbe raccomadarmi...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Resmi rica, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Ông/bà vui lòng gửi...
Resmi rica, direkt
La invitiamo caldamente a...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Resmi rica, oldukça direkt
Le saremmo grati se...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Resmi sorgulama, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Resmi sorgulama, direkt
È nostra intenzione...
Chúng tôi dự định...
Resmi niyet beyanı, direkt
Dopo attenta considerazione...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
L'allegato è in formato... .
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Resmi, kibar
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, oldukça kibar
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Resmi, oldukça kibar
RingraziandoLa anticipatamente,
Xin chân thành cảm ơn...
Resmi, oldukça kibar
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Resmi, oldukça kibar
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Resmi, oldukça kibar
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Resmi, kibar
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Resmi, kibar
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Resmi, kibar
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Resmi, kibar
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Resmi, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Resmi, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Resmi, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Resmi, oldukça direkt
Spero di sentirLa presto.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Daha az resmi, kibar
In fede,
Kính thư,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Cordiali saluti
Kính thư,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Cordialmente,
Trân trọng,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Saluti
Thân ái,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Saluti
Thân ái,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında