İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bäste herr ordförande,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Gentilissimo,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Gentili Signore e Signori,
Bästa herr/fru,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gentilissimo Bianchi,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Gentile Mario,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver till dig angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
In riferimento a...
Vidare till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Per quanto concerne...
Med hänvisning till ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
La contatto per conto di...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka biri için yazarken
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Le dispiacerebbe...
Vi är tacksamma om du ...
Resmi rica, çekingen
La contatto per sapere se può...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Le sarei veramente grata/o se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Resmi rica, oldukça kibar
Le sarei riconoscente se volesse...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Potrebbe inviarmi...
Kunde du skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Mi trovo a chiederLe di...
Jag måste fråga dig om ...
Resmi rica, kibar
Potrebbe raccomadarmi...
Skulle du kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Skulle du kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
La invitiamo caldamente a...
Vi ber dig omgående att ...
Resmi rica, oldukça direkt
Le saremmo grati se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
È nostra intenzione...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Dopo attenta considerazione...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
L'allegato è in formato... .
Den bifogade filen är i formatet ... .
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Resmi, kibar
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
För mer information, se vår hemsida ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
RingraziandoLa anticipatamente,
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, kibar
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Resmi, kibar
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Om du behöver mer information ...
Resmi, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Resmi, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Spero di sentirLa presto.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Daha az resmi, kibar
In fede,
Med vänlig hälsning,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Cordiali saluti
Med vänliga hälsningar,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Saluti
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Saluti
Hälsningar,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında