Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Gentilissimo,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Gentili Signore e Signori,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Alla cortese attenzione di ...,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
A chi di competenza,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Gentilissimo Sig. Rossi,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gentilissimo Bianchi,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Gentile Mario,
Estimata John
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
In riferimento a...
Plu al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Per quanto concerne...
Kun referenco al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
La contatto per conto di...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka biri için yazarken
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Le dispiacerebbe...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
La contatto per sapere se può...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Resmi rica, çekingen
Le sarei veramente grata/o se...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Le sarei riconoscente se volesse...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
Potrebbe inviarmi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Mi trovo a chiederLe di...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
Potrebbe raccomadarmi...
Ĉu vi rekomendas...
Resmi rica, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
La invitiamo caldamente a...
Vi urĝe petis al...
Resmi rica, oldukça direkt
Le saremmo grati se...
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
È nostra intenzione...
Ĝi estas nia intenco de...
Resmi niyet beyanı, direkt
Dopo attenta considerazione...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
L'allegato è in formato... .
La alligiteco estas en...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Resmi, kibar
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
RingraziandoLa anticipatamente,
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Se vi bezonas plian informon...
Resmi, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Ni dankas pri via negoco.
Resmi, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Resmi, oldukça direkt
Spero di sentirLa presto.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
In fede,
Altestime,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Cordiali saluti
Altestime,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Cordialmente,
Altestime,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Saluti
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Saluti
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında