Rusça | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Bäste herr ordförande,
Уважаемый г-н президент
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr/fru,
Уважаемые...
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Bästa herrar,
Уважаемые...
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Дорогой Иван!
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Vi skriver till dig angående ...
Пишем вам по поводу...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
Ввиду...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
В отношении...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Resmi, başka biri için yazarken
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vi är tacksamma om du ...
Вы не против, если...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde du skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga dig om ...
Вынужден (с)просить вас...
Resmi rica, kibar
Skulle du kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Resmi rica, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Resmi rica, direkt
Vi ber dig omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Resmi rica, oldukça direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
Нашим намерением является...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Den bifogade filen är i formatet ... .
Прикрепленный файл в формате...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Resmi, kibar
För mer information, se vår hemsida ...
Больше информации см. на сайте...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Resmi, oldukça kibar
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Resmi, kibar
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Resmi, direkt
Om du behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Мы ценим ваш вклад
Resmi, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Hälsningar,
С уважением...
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında