Portekizce | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Bäste herr ordförande,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr/fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Vi skriver till dig angående ...
Nós escrevemos a respeito de...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
A respeito de..
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
Com referência a...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Escrevo-lhe em nome de...
Resmi, başka biri için yazarken
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vi är tacksamma om du ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde du skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga dig om ...
Devo perguntar-lhe se...
Resmi rica, kibar
Skulle du kunna rekommendera ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Resmi rica, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Resmi rica, direkt
Vi ber dig omgående att ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Resmi rica, oldukça direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Qual a lista atual de preços de...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
É a nossa intenção...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informar que...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Den bifogade filen är i formatet ... .
O anexo está no formato...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Resmi, kibar
För mer information, se vår hemsida ...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Resmi, oldukça kibar
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Resmi, kibar
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Resmi, direkt
Om du behöver mer information ...
Caso precise de maiores informações...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Nós prezamos o seu negócio.
Resmi, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Espero ter notícias suas em breve.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Com elevada estima,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Hälsningar,
Abraços,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında