Korece | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Bäste herr ordförande,
친애하는 사장님께,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr/fru,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Bästa herrar,
친애하는 여러분께 드립니다.
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분(들)께 드립니다.
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
친애하는 최철수님,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
친애하는 김민정님,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
친애하는 김선영님,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
친애하는 최유라님,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
친애하는 미영씨,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Vi skriver till dig angående ...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
...에 관하여 말씀드리자면,
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
...에 대해서 언급하자면,
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Resmi, başka biri için yazarken
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vi är tacksamma om du ...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde du skicka mig ...
...를 보내주시겠습니까?
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga dig om ...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Skulle du kunna rekommendera ...
...를 추천해 주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Vi ber dig omgående att ...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Resmi rica, oldukça direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Vi beklagar att behöva meddela att ...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Den bifogade filen är i formatet ... .
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Resmi, kibar
För mer information, se vår hemsida ...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
미리 감사의 말씀 드리며...
Resmi, oldukça kibar
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Resmi, kibar
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Resmi, direkt
Om du behöver mer information ...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
당신의 수고에 감사드립니다.
Resmi, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
... (자신의 이름) 드림,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med vänliga hälsningar,
... (자신의 이름) 드림,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
... (자신의 이름) 드림,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
.... 보냄,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Hälsningar,
.... 보냄,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında