İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Bäste herr ordförande,
Dear Mr. President,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Bäste herrn,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr/fru,
Dear Sir / Madam,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Vi skriver till dig angående ...
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
Further to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
With reference to…
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka biri için yazarken
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vi är tacksamma om du ...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde du skicka mig ...
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga dig om ...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
Skulle du kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
Vi ber dig omgående att ...
You are urgently requested to…
Resmi rica, oldukça direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Den bifogade filen är i formatet ... .
The attachment is in...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Resmi, kibar
För mer information, se vår hemsida ...
For further information please consult our website at…
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
Om du behöver mer information ...
If you require more information ...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
We appreciate your business.
Resmi, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Hälsningar,
Regards,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında