Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Bäste herr ordförande,
Geachte heer President
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Bäste herrn,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr/fru,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Vi skriver till dig angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka biri için yazarken
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vi är tacksamma om du ...
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde du skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga dig om ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
Skulle du kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
Vi ber dig omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, oldukça direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Den bifogade filen är i formatet ... .
De bijlage is in ... formaat.
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Resmi, kibar
För mer information, se vår hemsida ...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
Om du behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Hälsningar,
Groeten,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında