Fransızca | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Bäste herr ordförande,
Monsieur le Président,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Bäste herrn,
Monsieur,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Madame,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr/fru,
Madame, Monsieur,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Bästa herrar,
Madame, Monsieur
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Aux principaux concernés,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
Monsieur Dupont,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Mademoiselle Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Monsieur Dupont,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Cher Benjamin,
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Vi skriver till dig angående ...
Nous vous écrivons concernant...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Nous vous écrivons au sujet de...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
Suite à...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
En référence à...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
J'écris afin de me renseigner sur...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Je vous écris de la part de...
Resmi, başka biri için yazarken
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vi är tacksamma om du ...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Je vous saurai gré de...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Je vous saurai gré de...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde du skicka mig ...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga dig om ...
Je me permets de vous demander si...
Resmi rica, kibar
Skulle du kunna rekommendera ...
Pourriez-vous recommander...
Resmi rica, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Resmi rica, direkt
Vi ber dig omgående att ...
Nous vous prions de...
Resmi rica, oldukça direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Nous vous serions reconnaissants si...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Quelle est votre liste des prix pour...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
Notre intention est de...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Nous regrettons de vous informer que...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Den bifogade filen är i formatet ... .
Le fichier joint est au format...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Resmi, kibar
För mer information, se vår hemsida ...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
En vous remerciant par avance...
Resmi, oldukça kibar
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Resmi, kibar
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Merci pour votre aide.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Resmi, direkt
Om du behöver mer information ...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Merci de votre confiance.
Resmi, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Dans l'attente de votre réponse.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med vänliga hälsningar,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Meilleures salutations,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Hälsningar,
Cordialement,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında