Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | E-Posta

E-Posta - Giriş

Bäste herr ordförande,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Son derece resmi, alıcının ismi yerine kullanılabilecek bir ünvanı var ise
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr/fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, alıcı ismi ve cinsiyeti bilinmiyor ise
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, birden çok insana veya bir departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, alıcı ile daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Estimata John
Resmi olmayan, alıcı ile arkadaşlık bağı var ise, çok sık olmayan durum
Vi skriver till dig angående ...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
Plu al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Resmi, daha önce gördüğünüz bir özelliği hakkında bir şirketle yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketin için kendi adına yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka biri için yazarken
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş yolu

E-Posta - Gelişme

Vi är tacksamma om du ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde du skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga dig om ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
Skulle du kunna rekommendera ...
Ĉu vi rekomendas...
Resmi rica, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
Vi ber dig omgående att ...
Vi urĝe petis al...
Resmi rica, oldukça direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Resmi ve belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco de...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına binayen karar aşaması
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş anlaşmasının reddi veya bir teklife ilgisiz kalma
Den bifogade filen är i formatet ... .
La alligiteco estas en...
Resmi, alıcıya gönderilen eklerin hangi tür programla açılacağını belirten detaylar
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Resmi, direkt, ek ile ilgili bir problemi detaylandıran
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Resmi, kibar
För mer information, se vår hemsida ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Resmi, websitenizin reklamını yaparken

E-Posta - Kapanış

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
Om du behöver mer information ...
Se vi bezonas plian informon...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Ni dankas pri via negoco.
Resmi, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Resmi, geniş kullanım alanı, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Resmi, çok yaygın değil, ismi bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş arkadaşları arasında
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sık sık birlikte çalışan iş arkadaşları arasında